Đang gửi...

Hotline: 0243 201 1420

Toggle navigation

Cửa tầng

  • Tiêu chuẩn (Standard) 
  • Cánh cửa: Inox sọc nhuyễn SUS304    
  • Cánh cửa: Inox vàng
  • Khung bản hẹp: inox sọc nhuyễn SUS304